Ką reiškia gyventi Visagalio šešėlyje (Psalmyno 91:1)?

Ką reiškia gyventi Visagalio šešėlyje (Psalmyno 91:1)? AtsakymasVienoje iš labiausiai pakylėjančių Šventojo Rašto ištraukų galime patikinti: kas gyvena Aukščiausiojo prieglobstyje, liks Visagalio šešėlyje (Psalmė 91:1, ESV). Gyventi Visagalio šešėlyje reiškia gyventi pagal Dievo apsaugos pažadą.

Žodis apsistoti reiškia gyventi arba būti jos gyventoju. Prieglauda reiškia slėptuvę, dangą ar apsaugą. Šešėlis siūlo šešėlį, komfortą, apsaugą ir apsaugą. Ir laikytis reiškia nakvynę, gyventi, nakvoti. Psalmės 91:1 kalba kalba apie žmogų, kuris yra visiškai patogus ir priimtas į Aukščiausiojo Dievo namų ir bendruomenės gyvenimą.Aukščiausias yra Dievo titulas, kuris veiksmingai išlygina kiekvieną grėsmę. Šis vardas pabrėžia aukščiausią Dievo, kaip suvereno pasaulio valdovo, galią. Visagalis arba Šadai yra vardas, kuris palaikė klajojančius patriarchus (Išėjimo 6:3). Kaip Visagalis, Dievas yra visiškai pajėgus įvykdyti visus savo pažadus.Gyvenimas Visagalio šešėlyje – tai kasdienė patirtis to, kuris, nors ir persekiojamas ar gresia pavojus, yra visiškai namuose, saugomas, guodžiamas ir saugus Jahvės, absoliučios galios Dievo. Šis asmuo skelbia Viešpatį: Jis vienintelis yra mano prieglobstis, mano saugumo vieta; jis yra mano Dievas, ir aš juo pasitikiu (Psalmė 91:2, NLT).

91 psalmė nesuteikia imuniteto nuo grėsmės gyvybei. Tai nežada Dievo apsaugos pavojus ir bėdos; ji siūlo Dievo apsaugos pažadą vidury sunkumų ir pavojų.91 psalmės tema sutelkia dėmesį į absoliutų pasitikėjimą Dievu ir ištikimybę Jam. Toks pasitikėjimas rodo intymią draugystę su Dievu. Būtent tokie meilės santykiai įkvepia psalmininką pasakyti: „Dieve, kokia brangi tavo nepaliaujama meilė! Žmonijos vaikai randa prieglobstį tavo sparnų šešėlyje (Psalmyno 36:7, ESV). Taip elgiasi tas, kuris visada prisiriša prie Viešpaties, sakydamas: 'Jis paslėps mane savo pastogėje nelaimės dieną. jis paslėps mane po savo palapinės priedanga; jis pakels mane aukštai ant uolos (Psalmyno 27:5, ESV).

Žmogus, kuris visada galvoja apie Dievą ir pasitiki Juo, turi Visagalis kaip nuolatinis palydovas. Viešpats ištiesia savo šešėlį arba apsauginį šešėlį virš vyro ar moters, kurie Jo akivaizdoje stato stovyklą.

Izaijo 25:4 Visagalio šešėlis apibūdinamas kaip prieglobstis vargšams, prieglobstis vargšams, prieglobstis nuo audros ir šešėlis nuo karščio. Psalmė 18:2 skelbia: „Viešpats yra mano uola, mano tvirtovė ir mano gelbėtojas. mano Dievas yra mano uola, kuriame aš randu apsaugą. Jis yra mano skydas, jėga, kuri mane gelbsti, ir mano saugumo vieta (NLT). VIEŠPATS saugo tave – VIEŠPATS yra tavo šešėlis tavo dešinėje, sakoma Psalmyno 121:5.

91 psalmė tęsiasi: „Jei padarysi VIEŠPATĮ savo prieglobsčiu, jei padarysi Aukščiausiąjį savo prieglobsčiu, joks blogis tavęs nenugalės; joks maras prie jūsų namų neprieis. Nes jis įsakys savo angelams tave apsaugoti, kad ir kur eitum. Jie palaikys jus rankomis, kad net nesužeistumėte kojos ant akmens. Jūs trypsite liūtus ir kobras; sutraiškysi po kojomis nuožmius liūtus ir žalčius! VIEŠPATS sako: „Išgelbėsiu tuos, kurie mane myli. Apsaugosiu tuos, kurie pasitiki mano vardu“ (Psalmynas 91:9–14, NLT). Būdami Dievo akivaizdoje, mes randame saugumą, apsaugą ir rūpestį. Galutinė pergalė yra mūsų Kristuje.

Visagalio šešėlis yra tarsi Viešpaties metamas šešėlis, kuris pažymi aiškiai suvokiamą ribą. Tie, kuriuos aprėpia Viešpaties išganymo per tikėjimą Jėzumi Kristumi riba, amžinai gyvens Dievo akivaizdoje. Tikintieji Jėzų yra padengti Kristaus krauju, kuris suteikia visišką įėjimą į Dievo malonės sosto kambarį (Hebrajams 10:19–22; 13:12; Efeziečiams 2:13). Viešpaties auka suteikia išgelbėjimą ir apsaugą, kuri tęsiasi už šio gyvenimo ribų (Hebrajams 9:12). Tik Viešpaties atpirktieji gali tvirtai pasakyti: leisk man gyventi amžinai tavo šventykloje, saugiai po tavo sparnų priedanga! (Psalmė 61:4, NLT).

Gyventi Visagalio šešėlyje reiškia rasti visišką ir amžiną poilsį ir saugumą, nesvarbu, su kuo susidurtume šiame gyvenime, mirtyje ar būsimame gyvenime.

Top